Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:33 PM 21714

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Đ/c Mai Hải Trung

 

 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch UB MTTQ thành phố

 

 

Cơ quan: 3.757.053

Di động: 0988.611.888

 

 Đ/c Lã Đức Thành

 

  Chủ tịch Hội cựu chiến binh

 

Cơ quan: 3.854.714

Di động: 0392.032.589

 

Đ/c Phạm Trường Nguyên

 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên

 

 Cơ quan: 3.753.673

Di động:

Đ/c Vũ La Hoàng

 

 

 Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

Cơ quan: 3.657.439

Di động: 0979.581.117

Đ/c Lê Thị Ngọc Hoa

 

  

Chủ tịch Hội phụ nữ Thành Phố

 

 

Cơ quan: 3.854.218

Di động: 0982.345.066

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

Bí Thư Thành đoàn  

 

 

 

Cơ quan: 3.757.489

Di động: 0975.610.888