Xã Quyết Thắng đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

15:24:27 Ngày 19/09/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 14/9/2023, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tổ chức thẩm định tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Sau khi rà soát, đánh giá, Đoàn thẩm định ...

43