Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ mười hai (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09:38:36 Ngày 19/09/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 13/9/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ mười hai (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 ...

472