Thẩm tra Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười sáu (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

17:27:51 Ngày 15/03/2024

(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện phân công của Thường trực HĐND thành phố, sáng ngày 15/3/2024, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự ...

365
  • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

    14:48:52 Ngày 29/02/2024

    (Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 28/02/2024, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về "Phát ...

    283