Thành phố Thái Nguyên công bố các Quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương”; công nhận xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới ...

07:57:45 Ngày 13/04/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 05/4/2023, tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở Đảng ủy - HĐND- UBND xã Tân Cương, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định công nhận danh mục di ...

1659