Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024

08:35:46 Ngày 19/01/2024

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 16/01/2024, tại phòng Tiếp công dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định ...

266