UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2023

09:37:13 Ngày 26/09/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 25/9/2023, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, đưa ra giải pháp, nhiệm ...

263