Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

9/19/2023 9:38:09 AM 833

Ngày 15/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành Văn bản số 4062/UBND-VP về việc chấn chỉnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn thành phố.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan