Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho người tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

7/4/2024 4:00:37 PM 517

Kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6/2024, đã thông qua Nghị quyết về Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác được quy định cụ thể như sau:

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan