Triển khai công tác tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới

2/1/2012 11:02:23 AM 1218

Sáng 29-10, Đài PTTH tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; Hoàng Cường Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Ban điều phối chương trình; Lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông; Hội Nông dân tỉnh; các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn; đại diện lãnh đạo Đài TT-TH các huyện, thành, thị... 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một Nghị quyết có tầm chiến lược quan trọng, đề cập khá toàn diện và đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta, được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là cư dân nông thôn đồng tình ủng hộ, tích cực đón nhận. Sau gần 3 năm thực hiện, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên 8 nhóm giải pháp và các nhiệm vụ cấp bách.

Với tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Trung ương, tỉnh đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện; thành lập Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới do đồng chí Phó Ban chỉ đạo làm Chánh văn phòng, giúp việc trực tiếp cho Thường trực Ban chỉ đạo; thành lập Ban quản lý cấp xã đối với 143/143 xã, trong đó tập trung cho 35 xã phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 9 lớp tập huấn cấp tỉnh về công tác quy hoạch có sự tham gia hướng dẫn của các sở, ngành liên quan; 144 lớp cấp huyện, xã về xây dựng nông thôn mới...

Các đại biểu dự hội nghị tập chung thảo luận về vấn đề làm thế nào để công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới hiệu quả, sát thực và đến được với cơ sở thu hút sự tích tham gia của người dân và của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tuyên truyền đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng, các đại biểu cũng đề nghị cần đưa ra một số giải pháp hữu hiệu, mở các lớp tập huấn giúp người dân hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới có cơ chế nhằm khuyến khích thực hiện chương trình mục tiêu… Trên cơ sở tình hình thực tế của tỉnh và căn cứ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng cần tập trung tuyên truyền sâu rộng vào nội dung chính trong công tác xây dựng nông thôn mới.

 Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Đồng chí Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh,Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã phát biểu, theo đánh giá Thái nguyên có 73% là nông dân nông thôn, thu nhập từ người nông dân khoảng là 23%, vì vậy nói đến xây dựng nông thôn mới trước hết chúng ta phải thực hiện tốt việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập cao cho người nông dân; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phải xây dựng đồng bộ, có tổ chức sản xuất phù hợp, xây dựng nền nông nghiệpphát triển cao, xây dựng giai cấp nông dân lớn mạnh… Đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển sản xuất làm gốc nhằm tăng thu nhập, lấy lợi ích của người nông dân làm động lực, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân. Đối với các cơ quan thông tấn báo chí, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện tổ chức tuyên truyền sâu rộng có hệ thống, bài bản đến mọi đối tượng, nhất là các đồng chí đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là các lãnh đạo các cơ sở phải hiểu xây dựng nông thôn mới là gì? tăng cường tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiến tiến, các đơn vị địa phương triển khai tốt việc thực hiện chương trình, có kế hoạch và biện pháp tuyên truyền phong phú, sát với người dân, để mỗi người phải thể hiện từng hành động cụ thể của mình đối với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Tin Nổi bật

Tin Liên quan