Thành phố Thái Nguyên: Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012

2/8/2012 4:15:51 PM 1349

Ngày 02/02, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012. Đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi lễ.

Tại buổi lễ các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách dành lại độc lập, tự do dân tộc, lãnh đạo toàn thể dân tộc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thuyền trưởng vĩ đại đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bão tố, cập bến bờ vinh quang, đem lại cuộc đời độc lập, tự do cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Những thành tựu to lớn trong suốt 82 năm qua đã chứng tỏ đường lối đúng đắn mà Đảng cộng sản Việt Nam đã lựa chọn.

Về phong trào thi đua yêu nước, năm 2011 thành phố Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên, Việt Nam 2011 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong các tầng lớp nhân dân thành phố, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và tổ chức phát động thực hiện thường xuyên cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực như: công tác cải cách hành chính, bồi thường iải phóng mặt bằng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, xây dựng kết cấu hạ tần, phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào lao động sáng tạo trong công nhân viên chức, lao động, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội nông dân, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phong trào thi đua 2 giỏi của Hội phụ nữ, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, phong trào thi đua đạt danh hiệu Doanh nhân xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục và trật tự an toàn giao thông.

Từ những phong trào thi đua đó, năm 2011, thành phố Thái Nguyên đã đạt được những kết quả cụ thể trong thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,27%, về cơ cấu kinh tế: tỷ trọng của ngành dịch vụ - thương mại chiếm 48,07%, công nghiệp – xây dựng chiếm 47,47 %, nông lâm nghiệp chiếm 4,46%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 3.015 tỷ đồng, tăng 10,95% so với năm 2010, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 32.200 tấn, tăng 5,26% so với năm 2010, thu ngân sách đạt 1.156,3 tỷ đồng, bằng 174,7% kế hoạch tỉnh giao, tăng 63,7% so với năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2010, giải quyết việc làm cho 6.550 người, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%, giảm 1% so với năm 2010, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, động viên dự bị và huấn luyện dân quân tự vệ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2012, thành phố Thái Nguyên phát động phong trào thi đua năm 2012, tập trung vào thực hiện chủ đề của năm là: “Ưu tiên phát triển dịch vụ - thương mại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kiềm chế lạm phát, tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đảm bảo các chính sách an ninh xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2012 như: tăng trưởng kinh tế tăng 14%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 3.150 tỷ đồng, thu ngân sách tăng 25% so với năm 2011, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 30.405 tấn, GDP bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 6.500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng những thành tích đạt được trong năm qua đã thể hiện sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành của thành phố Thái Nguyên, vượt qua khó khăn, đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên từng địa bàn, góp phần đưa thành phố Thái Nguyên cùng cả tỉnh tiếp tục phát triển, hội nhập. Những thành tích đó sẽ là động lực mạnh mẽ, giúp cho thành phố tự tin, vững bước đi lên, giành những thắng lợi to lớn hơn trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Năm 2012, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp của thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung là: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng và văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đến các cấp, các ngành, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và cải thiện chất lượng tăng trưởng, đảm bảo kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, mà các ngành, các cấp đã đăng ký giao ước thi đua theo cụm, khối trong năm 2012. Tiếp tục thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo chặt chẽ công tác khen thưởng từ khâu đề xuất, lựa chọn và thực hiện các quy trình khen thưởng theo quy định, thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, khen lần sau không nhất thiết phải cao hơn lần trước.

 

Tại buổi lễ, nhân dân và cán bộ thành phố Thái Nguyên đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ, 6 tập thể và 4 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tặng cờ thi đua cho 1 tập thể và tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên, Việt Nam 2011, UBND thành phố Thái Nguyên tặng cờ thi đua luân lưu cho 12 đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2011 và tặng giấy khen cho 28 xóm, tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong năm 2011.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan