Thành phố Thái Nguyên sẽ về trước kế hoạch trong cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012

7/18/2012 11:20:17 AM 1115

Ngày 13/7, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tich UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ điều tra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Đồng chí: Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tich UBND tỉnh,
 Trưởng Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế,
hành chính sự nghiệp của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp của Thành phố Thái Nguyên thì trên địa bàn Thành phố có 628 địa bàn điều tra, trong đó có 380 cơ sở hành chính sự nghiệp, tôn giáo; gần 1.800 doanh nghiệp và trên 16.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Xác định là địa bàn trọng điểm trong cuộc Tổng điều tra của tỉnh, Thành phố Thái Nguyên đã kiện toàn Ban chỉ đạo ở hai cấp: Thành phố và cấp xã, phường. Trước khi bắt tay vào công tác điều tra, Thành phố đã tổ chức tập huấn cho các Ban chỉ đạo cơ sở, tập huấn cho cán bộ điều tra viên, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền dưới mọi hình thức để tạo sự đồng thuận và sự phối hợp chặt chẽ của đối tượng được điều tra. Trong tháng 3 vừa qua, Thành phố đã huy động được 350 cán bộ tham gia công tác Tổng điều tra. Đây là đội ngũ cán bộ của cơ sở, được tập huấn về chuyên môn, đang phụ trách những phần việc tại các xã, phường. Ngày 1/7/2012, cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố được triển khai đồng loạt. Với sự quyết tâm cao, có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban chỉ đạo Thành phố mọi công việc điều tra được diễn ra với tiến độ nhanh. Tính đến ngày 12/7, Thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 100% khối lượng công việc điều tra khối doanh nghiệp (1.800 doanh nghiệp) và đã bàn giao kết quả cho Ban chỉ đạo tỉnh. Khu vực hành chính sự nghiệp và tôn giáo thu được 200/ 380 phiếu, đạt 53%; khu vực cá thể thu được 8.750 phiếu đạt gần 60 % khối lượng công việc. Với tiến độ này, Thành phố phấn đấu hoàn thành cuộc Tổng điều tra vào ngày 20/7/2012, xong trước kế hoạch đề ra khoảng 10 ngày.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn Tâm, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp của tỉnh đã ghi nhận sự vào cuộc chủ động, quyết liệt và bài bản của Thành phố. Tuy nhiên đông  chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra các cấp của Thành phố và các thành viên tham gia cuộc Tổng điều tra tiếp tục đầy nhanh tiến độ, trong quá trình điều tra cần kết hợp hài hòa và vận dụng linh hoạt các giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm để bảo đảm phiếu điều tra có kết quả điều tra chất lượng và sát thực nhất. Ban chỉ đạo của tỉnh sẽ xem sét những đơn vị có thành tích cao trong cuộc Tổng điều tra để khen thưởng, động viên kịp thời.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Đình Lộc - Quang Hưng

Tin Nổi bật

Tin Liên quan