TPTN: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014

11/13/2014 8:15:09 PM 876

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 13/11/2014, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 cho nữ đại biểu HĐND các xã, phường. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, phòng Lao động, Thương binh & Xã hội, nữ đại biểu HĐND 28 xã, phường trên địa bàn thành phố.

      

Đ/c Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND-TP, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TPTN dự và chỉ đạo hội nghị

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt một số nội dung như: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới và công tác phụ nữ; Nghị quyết số 11 - NQ/BCT, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công  nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về cuộc sống vật chất, văn hóa, tinh thần, tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực. Để đáp ứng được công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước phải thực hiện được việc nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng hoàn thiện chính sách về bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp, năng động, sáng tạo...

           Hội nghị cũng đã triển khai kết luận số 55- KL/TW của Ban bí thư ngày 18/01/2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/BCT, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước; Luật bình đăng giới; Giám sát có trách nhiệm giới của nữ đại biểu HĐND.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã đánh giá cao vai trò của phụ nữ trên các phương diện công tác trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng chí nhấn mạnh sự cần thiết và ý nghĩa của Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại các đơn vị, địa phương, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật bình đẳng giới...

Ban Biên tập


Tin Nổi bật

Tin Liên quan