Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

1/11/2013 9:53:07 PM 356

Ngày 11/1, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, triển khai kế hoạch 2013. Đồng chí Đặng Viết Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Trong năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã xây dựng và trình thông qua Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011-2015); tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời các hồ sơ đất đai của các công trình dự án trọng điểm, giải quyết trên 100 lượt hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức; thực hiện giao đất ngoài thực địa cho 149 hợp đồng thuê đất; cấp đất lần đầu cho trên 30 nghìn hộ dân với diện tích trên 9.541ha.

 

Sở cũng tham mưu cho tỉnh ban hành và thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn giai đoạn 2011-2015”, Đề án “Khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản”… Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thu phí bảo vệ môi trường cũng đã được quản lý chặt chẽ và thường xuyên hơn. Ngoài ra, năm 2012, Sở còn thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai…

 

Đồng chí Đặng Viết Thuần đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong năm qua của tập thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí cho rằng, năm 2012 vừa qua, Ngành Tài nguyên và Môi trường đã làm rất tốt các khâu về cải cách thủ tục hành chính’ chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc của cán bộ; đưa công nghệ tiên tiến vào quản lý Nhà nước về đất đai; giải quyết đơn thư, khiếu nại. Đồng chí cũng yêu cầu Ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2013 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đề ra trên cơ sở vận dụng sát với chủ đề năm của tỉnh…

  • Nguyễn San

Tin Nổi bật

Tin Liên quan