Họp Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên

6/14/2016 9:42:56 AM 952

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 09/6/2016, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị.

Ảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đ/c Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đ/c Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố, lãnh đạo UBND phường Đồng Quang.

  Hội nghị đã nghe các cơ quan chuyên môn thành phố báo cáo quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực X tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Theo báo cáo, Dự án xây dựng trụ sở kiểm toán khu vực X tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích quy hoạch 3.772m2, số hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án là 10 hộ dân. Hiện nay, các hộ đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 10,6 tỷ đồng; có 04 hộ được bố trí tái định cư tại Khu dân cư Hồ Xương Rồng và đường Hoàng Ngân. Thời gian qua, UBND thành phố, các phòng ban chuyên môn thành phố, UBND phường Đồng Quang đã tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục 10 hộ dân có đất bị thu hồi nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn chưa đồng thuận và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hõ trợ và tái định cư thành phố chủ trì hội nghị

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của các thành phần tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố - Cơ quan thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục rà soát các nội dung, hoàn tất thủ tục hồ sơ, tham mưu văn bản của UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên xin chủ trương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân theo quy định của pháp luật; Đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan đoàn thể thành phố, chính quyền địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan