Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017 của lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên Xem chi tiết tại đây: