Hội nghị triển khai công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

5/20/2020 8:52:22 AM 452

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 18/5/2020, UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

  Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND 32 phường, xã…

Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ  quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Hướng dẫn liên ngành Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Sở Tài chính – Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, UBND thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng lập danh sách các đối tượng ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chi trả gần 17 tỷ đồng; hỗ trợ cho gần 13.000 đối tượng người có công, người được bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19, UBND thành phố đã giao cho Tổ công tác tiến hành thống kê, rà soát, thẩm định, hoàn thiện các thủ tục hỗ trợ các nhóm đối tượng khác được quy định tại Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thẩm định, tổng hợp danh sách và tiến hành chi trả hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để xảy ra hành vi trục lợi từ nguồn hỗ trợ này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung, phương thức thực hiện chính sách; những khó khăn trong việc giám sát lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm triển khai hiệu quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt công tác giám sát và kiểm tra giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; các đơn vị phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình; đồng thời phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở các khu dân cư, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm và xuyên suốt…

Minh Hà


 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan