Thành phố Thái Nguyên tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2021 - 2023

09:59:53 Ngày 19/01/2024

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 18/01/2024, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh ...

571