Nghề trồng hoa ở Thịnh Đức

18:00:08 Ngày 10/01/2013

Nằm xen với những đám ruộng bị bỏ hoang còn trơ gốc rạ do không chủ động được nguồn nước sản xuất vụ đông ở xóm Cây Thị, xã Thịnh Đức (T.P Thái Nguyên) là vài khoảnh mang màu vàng của hoa ...

1909