Quy trình tiếp nhận thông tin báo chí thành phố thái nguyên

11/21/2017 4:01:31 PM 240

  

 

THÔNG TIN NGƯỜI TIẾP NHẬN THÔNG TIN BÁO CHÍ:

ĐỒNG CHÍ: TRẦN HOÀI NAM - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ (PHỤ TRÁCH)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0208 3 858.971

THƯ ĐIỆN TỬ: ubndtp@thainguyen.gov.vn