• Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái - Vang mãi khúc tráng ca

    09:46:37 Ngày 30/12/2019

    Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đại đội 915 - Vang mãi khúc tráng ca” với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và hào hùng được tổ chức để tưởng niệm và tri ân 47 năm ngày mất của ...

    5289