Hội nghị trực tuyến toàn quốc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

16:42:28 Ngày 17/12/2019

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng ...

861
  • TPTN: Gặp mặt các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu

    15:36:57 Ngày 17/12/2019

    (Thainguyencity.gov.vn) Ngày 13/12/2019, Thành ủy – HĐND - UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt các đồng chí cán bộ quân đội nguyên là chỉ huy cấp Trung đoàn và tương đương trở lên ...

    471