Hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11:13:34 Ngày 30/09/2020

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 28/9/2020, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

554