UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2020

09:58:29 Ngày 28/12/2020

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 25/12/2020, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động ...

235