UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 3/2019

08:40:38 Ngày 03/04/2019

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 25/3/2019, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3/2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm ...

4828