Thông qua 12 dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIIl, nhiệm kỳ 2016-2021

11:12:20 Ngày 24/12/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 20/12/2018, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bước vào phiên chất vấn - trả lời chất vấn và bế mạc ...

405