Đẩy nhanh tiến độ Dự án tôn tạo Khu di tích lịch sử Đại đội 915

14:15:09 Ngày 05/11/2018

Sáng 10/10/2018, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đánh giá tiến độ thực hiện Dự án tôn tạo và phát huy ...

589