Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

13:56:36 Ngày 25/03/2020

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 18/3/2020, Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1090