Hội nghị triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên bầu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14:19:08 Ngày 05/11/2018

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 02/11/2018, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ ...

499