Báo cáo nội dung sự việc theo thông tin phản ánh của báo chí.

15:41:14 Ngày 19/09/2022

UBND xã Sơn Cẩm báo cáo kết quả kiểm tra thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, theo phản ánh của Báo Xây dựng ngày 06/9/2022 với bài viết: "Thái Nguyên: Ngang nhiên san lấp hàng nghìn m2 đất lúa ngay gần ...

2914