Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

10:32:02 Ngày 02/08/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng nay, 02/8/2015, tại hội trường lớn trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ...

473