Thành phố Thái Nguyên đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai

09:35:27 Ngày 07/11/2019

Chính quyền tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính để giúp đỡ các cá nhân, tổ chức tham gia chuyển đổi đất xen kẹt không thể trồng cấy rau màu sang đất khác.

3117