Thành phố Thái Nguyên kiểm tra hoạt động thông tin, tuyên truyền, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị.

15:47:41 Ngày 25/10/2015

(thainguyen.gov.vn) Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 27/4/2015 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc phân công phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX; để đảm bảo Đại hội Đảng bộ ...

388