Thái Nguyên là một trong 7 tỉnh tham gia Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

18:26:17 Ngày 27/01/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 25/01/2014 Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 189/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dự án “Chương trình đô thị miền núi phía bắc” vốn vay của Ngân hàng thế giới, được ...

1646