Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

06:50:27 Ngày 30/11/2014

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 28/11/2014, UBND thành phố tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Đồng ...

717