TPTN: Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2014 đối với 04 xã Tân Cương, Đồng Bẩm, Quyết Thắng, Phúc Trìu.

13:59:06 Ngày 19/09/2014

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 18/9/2014, UBND thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2014 đối với 04 xã Tân Cương, Đồng Bẩm, Quyết Thắng, Phúc Trìu ...

475