Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

8/20/2019 11:17:34 AM 1210

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 15/8/2019, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại biểu các phòng, ban: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Tuyên huấn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 32 xã, phường cùng các tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và Hướng dẫn của các Bộ, Ngành về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Công tác tuyển quân, động viên hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt và duy trì nghiêm túc. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã giao trên 2.600 công dân lên đường nhập ngũ; động viên quân nhân dự bị bàn giao trên 7.500 đồng chí cho 23 đầu mối đơn vị quân đội nhận nguồn dự bị động viên của thành phố và huy động phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân được 100 lượt. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được chú trọng và triển khai dưới nhiều hình thức như: Tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp về Luật Quốc phòng và các Nghị định thực hiện Luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào các hoạt động, phong trào…Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên và toàn dân bảo đảm 100% chỉ tiêu đạt hiệu quả và chất lượng tốt, đã triển khai tổ chức thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp; duy trì, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt thành phố đã quán triệt và làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012 và năm 2018 được Bộ tư lệnh Quân khu I đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hệ thống chính trị tại địa phương được xây dựng vững mạnh, toàn diện, ngăn ngừa và làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn tình hình tổ chức thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019 của thành phố Thái Nguyên, những kết quả đã đạt được, cũng như hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức và chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên dịa bàn thành phố, công tác quốc phòng quân sự địa phương trong những năm tiếp theo. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phong thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòn toàn dân nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/8/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020 bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu được giao; các đơn vị duy trì lực lượng công an, dân quân tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn các sự kiện của tỉnh, thành phố, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ không để bị động, bất ngờ. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ theo phân cấp; phấn đấu các cơ quan, tổ chức, các xã, phường bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng đạt 100% quân số trở lên; đồng thời phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên theo quy định. Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 09 xã, phường đạt được mục đích, yêu cầu và ý định của Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đạt kết quả tốt. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang thành phố gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, giáo dục QP&AN bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách hậu phương Quân đội…

Nhân dịp này, 15 tập thể và 30 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan