Thành phố Thái Nguyên thẩm tra, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015 đối với 02 xã Thịnh Đức, Phúc Xuân

7/14/2015 12:49:24 PM 620

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 13/7/2015, UBND thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra, xét công nhận kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015 đối với 02 xã Thịnh Đức, xã Phúc Xuân dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Cường Quốc, Chánh văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm tra đáng giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên; Thường trực Ủy ban MTTQ, Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn.

Ảnh hội nghị

Tính đến thời điểm hiện tại, cả 02 xã đều đã đạt các tiêu chí Nông thôn mới. Trong đó các tiêu chí đã hoàn thành gồm: Tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, Sau khi nghe phòng Kinh tế thành phố báo cáo Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 đối với 02 xã: Phúc Xuân, Thịnh Đức và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan và UBND các xã đạt tiêu chí nông thôn mới làm việc với Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên để hoàn thiện quy trình, tài liệu liên quan theo quy định, trình UBND tỉnh công nhận 02 xã đạt tiêu chí về mục tiêu quốc gia chương trình nông thôn mới năm 2015. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã: Phúc Xuân, Thịnh Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của nhân dân về phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2015, thành phố Thái Nguyên phấn đấu tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được; đồng thời xây dựng thêm 02 xã nông thôn mới là Phúc Hà và Tân Cương./.

Thu Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan