Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

9/11/2019 11:48:13 AM 795

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 09/9/2019, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã long trọng tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

  Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy cùng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống thành phố anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể: Thành phố Thái Nguyên đã trở thành đô thị loại I trực thuộc Tỉnh vào năm 2010; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ, của tỉnh Thái Nguyên, của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Hiện nay, Đảng bộ Thành phố có 107 tổ chức cơ sở Đảng, 1.213 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với trên 26.000 đảng viên (gấp gần 13 lần so với năm 1969), chiếm khoảng 1/3 số lượng đảng viên của toàn tỉnh (toàn tỉnh là 92.212 đảng viên). Kinh tế phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân đạt trên 10%/năm, giai đoạn 2016 - 2018 đạt 15,75%. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 1.191 tỷ đồng, năm 2018 đạt 3.016 tỷ đồng (tăng bình quân trên 16,5%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 60 triệu đồng/người/năm, năm 2018 đạt 92 triệu đồng/người/năm). Thành phố đã hoàn thành việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính, hiện nay thành phố có 32 xã, phường, với tổng diện tích là 222,93km2 (gấp 2,2 lần so với những năm 1969), dân số gần 40 vạn người (gấp gần 4 lần so với năm 1969). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng. Thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị có bước đột phá, từng bước được hoàn thiện theo hướng hiện đại, không gian đô thị được mở rộng, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Hiện nay, trên địa bàn thành phố, có tổng số gần 200 dự án lớn đang đầu tư, với tổng số vốn trên 100 nghìn tỷ đồng, (trong đó: Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc“, dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên” vốn vay Ngân hàng Thế giới, tổng số vốn là 181 triệu đô). Thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín, tiềm lực trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố, như tập đoàn VINGROUP, doanh nghiệp Xuân Trường, Tập đoàn DANKO, tập đoàn INDEVCO, tập đoàn Vườn Thời Đại, tập đoàn FLC, tập đoàn Phúc Lộc, SUN GROUP, tập đoàn TMS, Công ty cổ phần tập đoàn FLAMINGO… Văn hóa xã hội có bước phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác giải quyết đơn thư, các ý kiến, kiến nghị của đảng viên và nhân dân được giải quyết triệt để; hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn trong sạch, vững mạnh. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đề ra, đã hoàn thành và vượt kế hoạch.  Với những kết quả đã đạt được, nhân dân và cán bộ thành phố Thái Nguyên đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, tập thể và cá nhân trong việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại địa phương.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm qua. Để việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào thường xuyên, nền nếp, hoạt động thiết thực và hiệu quả đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thức hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng tới các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng giữa lý luận và thực tiễn đối với nội dung bản Di chúc của Bác và nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, coi trọng đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ và trong nhân dân.

Hai là: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi nguồn lực đầu tư vào Thành phố. Khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Thành phố theo mô hình đô thị sinh thái, đa trung tâm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, nhất là các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, trật tự xã hội.

Tiếp tục tập trung phát triển văn hóa, con người theo Nghị quyết số 33, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 11), phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Ba là: Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là phong cách “nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân nghe, sâu sát và gắn bó từ cơ sở, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là: Thực hiện tốt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 116 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và việc thực hiện Chỉ thị số 05 vào đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự vì: “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; chúng ta cần phải tránh xa những biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “nể nang, dễ dãi”; đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, minh mạch, đúng quy trình, quy định, hợp với ý Đảng, lòng dân, khi lựa chọn nguồn nhân sự. Đặc biệt chú ý đến việc chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp thành công, gắn với việc chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường.  

Năm là: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ trong toàn xã hội, trong mỗi ngành, địa phương, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhân dịp này, thành phố đã khen thưởng cho 29 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan