Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Thái Nguyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng

10/10/2019 4:35:18 PM 1087

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 09/10/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố thực hiện giám sát về việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

  Dự buổi giám sát có các đồng chí: Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Thường trực HĐND; các Ban HĐND thành phố; các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố; UBND các xã, phường liên quan…

Ảnh toàn cảnh buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án số 01 ngày 19/9/2013 về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, thẩm định điều kiện và tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho trên 1.200 hộ trên địa bàn. Đến nay, trên 1.180 hộ được hưởng hỗ trợ, trong đó có 324 hộ xây dựng nhà mới và 840 hộ sửa chữa, cải tạo nhà. Việc chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện đúng, kịp thời với mức hỗ trợ xây mới nhà là 40 triệu đồng/ nhà, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng/nhà.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn trong công tác rà soát hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố...

Tại buổi giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 01 và đề ra giải pháp cho giai đoạn tiếp theo; phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng liên quan thực hiện Đề án đảm bảo kịp thời, đúng chế độ. Đồng thời đề nghị UBND thành phố và các đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và các chính sách xã hội đến nhân dân; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đến các đối tượng; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong giám sát, triển khai, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và chính sách xã hội khác đạt hiệu quả.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan