Thành phố Thái Nguyên thẩm tra, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2016 đối với 02 xã Cao Ngạn, Phúc Hà

10/27/2016 11:08:11 AM 941

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 21/10/2016, UBND thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra, xét công nhận 02 xã Cao Ngạn, Phúc Xuân đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra đáng giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Trần Nho Hưởng, Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm tra đáng giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên; Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn.

Sau hơn 05 năm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, với sự nỗ lực phấn đấu chung tay góp sức của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay cả 02 xã Cao Ngạn, Phúc Hà đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả các xã tự chấm điểm, các thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng thẩm tra nông thôn mới của thành phố đã tiến hành thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí Nông thôn mới, đồng thời tiến hành bỏ phiếu đánh giá, chấm điểm cụ thể đối với từng tiêu chí các xã đã đạt được trong thời gian qua. Như vậy với việc nhất trí đề nghị tỉnh công nhận 02 xã Phúc Hà, Cao Ngạn đạt chuẩn Nông thôn mới, năm 2016 thành phố có 8/8 xã đạt Nông thôn mới.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan và UBND các xã đạt tiêu chí nông thôn mới làm việc với Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định, trình UBND tỉnh công nhận 02 xã Phúc Hà, Cao Ngạn đạt chuẩn Nông thôn mới; hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2016 của thành phố đề nghị tỉnh thẩm tra, xét công nhận thành phố Thái Nguyên đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 100% các xã đạt chuẩn. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của nhân dân về phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan