Quyết định phê duyệt kế hoạch tăng cường năm 2020 dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên"

12/31/2019 5:00:27 PM 5187

Nội dung quyết định: Xem chi tiết 

Dự toán thu chi 2020: Xem chi tiết

Phụ biểu 01: Xem chi tiết

Phụ biểu 02: Xem chi tiết

Phụ biểu 03: Xem chi tiết

Phụ biểu 04: Xem chi tiết

Phụ biểu 05: Xem chi tiết

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan