Thông báo của UBND thành phố về việc cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 239/UBND-KGVX ngày 03/02/2020

2/3/2020 5:03:30 PM 1140

      Thực hiện Công văn số 239/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học (Xem chi tiết). UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 169/UBND-VP ngày 03/02/2020 về việc cho học sinh thuộc quản lý của thành phố tạm nghỉ học từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. (xem chi tiết)

Tin Nổi bật

Tin Liên quan