Duyệt Đại hội Đảng bộ phường Tích Lương khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

5/5/2020 3:53:43 PM 554

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 04/5/2020, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đã chủ trì hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ phường Tích Lương khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị sau khi nghe các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Tích Lương trình bày tóm tắt Hệ thống văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Tích Lương khóa XV, đề án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, kịch bản chi tiết chương trình tổ chức Đại hội Đảng bộ phường và một số nội dung khác.

Tổ công tác duyệt Đại hội đã đóng góp ý kiến bổ sung cho Hệ thống văn kiện của phường, đặc biệt là báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua cần có số liệu cụ thể, chính xác trên từng lĩnh vực, có sự so sánh đối chiếu cụ thể từng mục tiêu đã thực hiện được với Nghị quyết đã đề ra; rà soát, bổ sung thêm nhiều nội dung một số lĩnh vực phường đã thực hiện có hiệu quả như lĩnh vực dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, công tác xây dựng Đảng, hoạt động nổi bật của UBND & HĐND phường trong nhiệm kỳ gắn với việc thực hiện các đề án phát triển kinh tế và đề án xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Trong phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cần đưa ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể phù hợp trong từng giai đoạn của cả nhiệm kỳ để phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đánh giá cao công tác chuẩn bị Hệ thống văn kiện Đại hội của Đảng ủy phường Tích Lương, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung vào báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như chương trình Đại hội theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

BBT 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan