Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII; quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4/6/2018 9:15:37 AM 2341

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 03/4/2018, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII; quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

  Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các Ban HĐND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo UBND 32 xã, phường; các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy cùng đông đảo phóng viên về dự và đưa tin hội nghị.

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, đặc biệt là tinh thần đoàn kết sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn hệ thống chính trị thành phố. Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch đề ra, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của thành phố tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và ngày càng rõ nét; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất đạt 15,75%; thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2016 - 2018 tăng 16,53%... Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn như: Dự án đường Bắc Sơn kéo dài, quảng trường Võ Nguyên Giáp, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên; đề án xây dựng cấp bách, hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indevco Thái Nguyên; dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên” vay vốn WB; dự án trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên. Hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển vùng chè, xây dựng thương hiệu độc quyền cho sản phẩm chè đặc sản Tân Cương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách xã hội được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực…

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng gặp không ít những khó khăn, vì vậy đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn tại hội nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thẳng thắn trao đổi thảo luận những vấn đề trọng tâm, đề ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nửa nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy truyền đạt nội dung Đề án tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy truyền đạt nội dung cơ bản của Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Thực trạng tổ chức bộ máy biên chế của tỉnh, những quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Các đại biểu cũng được truyền đạt nội dung của Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”… 

Ngay sau khi quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản trên, Đảng bộ thành phố cũng đã triển khai các dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án số 09 và các dự thảo Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu còn đạt thấp sẽ được tập trung quan tâm để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII; quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị: Ngay sau hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp theo chức trách, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, đề ra các giải pháp đồng bộ để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, các Đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy và của Thành ủy.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan