QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo thành phố Thái Nguyên thực hiện Dự án tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

4/12/2018 12:18:51 PM 12583

 Nội dung quyết định (Chi tiết)

Tin Nổi bật

Tin Liên quan