Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức khai thác, sưu tầm tư liệu lịch sử về Đại đội 915, Đội Thanh niên xung phong 91, tỉnh Bắc Thái

4/12/2018 12:18:56 PM 3503

 Nội dung kế hoạch (Chi tiết)

Tin Nổi bật

Tin Liên quan