Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

9/14/2020 3:59:13 PM 387

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 11/9/2020, Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

 

       Dự kiến Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức vào sáng ngày 18/9/2020. Tại kỳ họp sẽ thực hiện nội dung công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, thông qua Tờ trình của UBND phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; thông qua dự thảo Nghị quyết về việc giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND thành phố đã xem xét và thông qua các nội dung chương trình Kỳ họp, đồng thời đề nghị 2 Ban của HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn rà soát, hoàn thiện các báo cáo, tài liệu có liên quan trình tại kỳ họp; làm tốt công tác tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Kỳ họp thứ 17 diễn ra thành công.

THU HÀ

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan