Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

9/16/2020 8:50:08 PM 56

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 15/9/2020, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố chủ trị cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo, thành viên 2 ban HĐND và các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

 

Sau khi nghiên cứu, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đối với Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề như hiệu quả kinh tế của các dự án, tiến độ thực hiện, liệu trình bố trí vốn đầu tư của UBND thành phố để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - xã hội cũng nhất trí với tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – thành phố Thái Nguyên”, vốn vay Ngân hàng Thế giới; Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền HĐND thành phố.

Qua ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhanh chóng rà soát lại các số liệu, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo chính xác, đúng quy định để trình tại Kỳ họp.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan