UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2020

9/30/2020 11:13:30 AM 384

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 28/9/2020, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì phiên họp.

  Tham dự phiên họp có: Đ/c Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đ/c Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố…

Đ/c Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì phiên họp.

9 tháng năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai các nội dung đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác quản lý đất đai, công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực; tổ chức rà soát và quản lý có hiệu quả đất công trên địa bàn; triển khai các giải pháp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ. Trong 9 tháng đầu năm 2020, thành phố thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường GPMB nhiều dự án, công trình; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, chủ động kịp thời đổi mới, điều chỉnh kế hoạch, hình thức giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tình hình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết;…

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 3 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, thực hiện tốt các công việc được giao, trong đó cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo…

Minh Hà


 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan