Hội nghị triển khai, phổ biến Bộ Luật lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

10/2/2020 7:48:36 AM 258

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 30/9/2020, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, UBND thành phố và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Bộ Luật lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố.

  Dự Hội nghị có: Đ/c Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; hai Ban HĐND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Báo cáo viên của Sở Tư pháp; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Khối Chính quyền thành phố; Tổ trưởng tổ công đoàn các phòng, ban, đơn vị thuộc Công đoàn cơ quan Khối Chính quyền thành phố; Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn phòng - Thống kê 32 phường, xã thuộc thành phố…

Ảnh toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp truyền đạt về các nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, thay thế Bộ luật Lao động 2012 với nhiều quy định mới, quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh việc quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động, hội nghị đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu 2 văn bản luật quan trọng đó là: Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Những sửa đổi, bổ sung trong 02 luật này được sẽ góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan