Thành ủy Thái Nguyên tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

1/12/2021 2:12:27 PM 348

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 08/01/2021, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

  Dự hội nghị có: Đ/c Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; đ/c Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Thái Nguyên; các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các đ/c  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường, xã; các đ/c Bí thư, Thủ trưởng các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu được khen thưởng…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Đ/c Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 10.100 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch; thu ngân sách đạt 2.670 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 42.000 tấn, tăng 10,8%; giá trị sản phẩm trên 01ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 140 triệu đồng; giải quyết việc làm tăng thêm cho trên 5.500 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%, đạt 300% kế hoạch; tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,82%; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực; công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ, tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực, được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân hưởng ứng tích cực… Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác khen thưởng luôn kịp thời, góp phần động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua…

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với những nội dung chủ yếu đó là: Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Tỉnh phát động như: “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, “Thực hiện cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên”… gắn các phong trào thia đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh xây dựng “Chính quyền điện tử”, chuyển đổi số, hướng tới “Chính quyền số”, hướng tới nền hành chính công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch”; thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới… Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong nhân dân…

Nhân dịp này, có 03 cá nhân của thành phố Thái Nguyên vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Cựu chiến binh Việt Nam” và Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; Đảng bộ thành phố Thái Nguyên và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ngoài ra,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng tặng Bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và UBND thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

         Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

 

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan