Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 2025, định hướng đến năm 2030

2/2/2021 6:05:54 PM 1672

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 26/01/2021, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 2025, định hướng đến năm 2030.

Dự hội nghị có: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đ/c Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông; các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã; các đ/c Bí thư cấp ủy các chi, đảng bộ Khối hành chính sự nghiệp, khối Doanh nghiệp và khối trường học; các đ/c phụ trách công tác tuyên giáo các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các đ/c báo cáo viên cấp thành phố…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt Nghị quyết và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát là: Đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của Nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường; phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc, đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng một số nội dung cơ bản về chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số cấp xã.

Đ/c Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết được hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, nắm chắc những nội dung cơ bản của Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công chương trình này. Đề nghị các cán bộ chủ chốt của thành phố cần phát huy vai trò gương mẫu trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số, dịch vụ số đi đôi với chấp hành nghiêm luật an ninh mạng; đề cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn…

Minh Hà

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan