Thành phố Thái Nguyên triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

2/2/2021 6:18:05 PM 541

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 29/01/2021, tại Hội trường tầng 2 – Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

  Tham dự hội nghị có: Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố; các đ/c thành viên Ủy ban bầu cử thành phố; các đ/c thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; các đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và công chức Văn phòng - Thống kê 32 phường, xã…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các văn bản của Thành ủy về công tác bầu cử như: Chỉ thị số 06 của Ban thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; Quyết định số 150/QĐ-TU về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai các văn bản về công tác hiệp thương; tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; triển khai các văn bản của UBND thành phố về công tác bầu cử…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Cấp ủy, Chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Nghiên cứu, nắm vững quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề mới về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự thống nhất về tổ chức, tư tưởng, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử; đề cao vai trò của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo nhân sự để giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Phát huy dân chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bảo đảm để mọi công dân được thực hiện đầy đủ quyền ứng cử và bầu cử theo quy định của pháp luật. Chú trọng cơ cấu đại biểu đảm bảo theo quy định về số lượng đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu chuyên trách và số lượng đại biểu đang công tác trong các cơ quan hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai từ sớm các công việc cần phải thực hiện trong cuộc bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ được giao; phân công cụ thể từng nội dung gắn với trách nhiệm nêu gương người đứng đầu đảm bảo đồng bộ, khoa học, đúng quy trình, quy định. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích về vật chất, phương tiện, tài chính phục vụ cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật về bầu cử. 

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục theo dõi tình hình và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử…

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan