Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3/12/2021 1:54:08 PM 499

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 11/3/2021, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Tham dự hội nghị có: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan khối Chính quyền thành phố; lãnh đạo UBND thành phố; các đ/c Ủy viên UBND thành phố; các đ/c ủy viên BCH Công đoàn khối Chính quyền thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Căn cứ Thông báo số 134/TB-MT ngày 10/3/2021 của Ủy ban MTTQ thành phố về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND thành phố tổ chức các hội nghị: Họp Ban lãnh đạo UBND thành phố dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được dự kiến ứng cử và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dựa trên cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ và tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận và giới thiệu 02 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: 

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

2. Ông Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, các cử tri đang công tác tại Văn phòng HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, các đồng chí Ủy viên UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố đều thống nhất, đánh giá nhận xét các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn, 100% các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất thông qua danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan