Khai mạc trọng thể Kỳ họp tổng kết HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

3/27/2021 4:32:56 PM 493

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 26/3/2021, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, HĐND thành phố đã khai mạc trọng thể Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Dự Kỳ họp, đại biểu tỉnh Thái Nguyên: Đ/c Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố…

Đại biểu thành phố Thái Nguyên: Đ/c Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; đ/c Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đ/c Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; hai Ban HĐND thành phố; Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các phóng viên về dự và đưa tin Kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Kỳ họp.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tựu đạt được của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đề nghị HĐND và UBND thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân. Đồng thời đề nghị: HĐND thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị của thành phố tham gia chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; thực hiện chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để tạo tiền đề vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Đối với hoạt động của HĐND cần triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tạo không khí dân chủ, thắng thắn, ý thức trong hoạt động của HĐND; tăng cường hoạt động giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; thường xuyên cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan tư pháp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm và bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. HĐND thành phố thực sự khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

        Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thành phố sẽ xem xét và tập trung thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND thành phố, UBND thành phố, các cơ quan Tư pháp của thành phố, các Ban của HĐND thành phố và Thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; tập trung đánh giá toàn diện về những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung của Kỳ họp, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần tích cực vào thành công của Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tọa Kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Theo đó, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, HĐND thành phố đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được cử tri bầu trong nhiệm kỳ là 42 đại biểu. Nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố đã tổ chức 19 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 07 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ; ban hành 118 nghị quyết. Việc ban hành nghị quyết được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền, các nghị quyết của HĐND là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021. Hoạt động của HĐND thường xuyên được đổi mới về nội dung và phương thức góp phần nâng cao chất lượng đại biểu, chất lượng hoạt động của hai Ban và chất lượng các kỳ họp HĐND. Ngoài giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND, hai ban HĐND đã thực hiện 44 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề và giám sát, khảo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu được tiến hành thận trọng, nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình thủ tục theo quy định. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức 140 cuộc tiếp xúc cử tri, với 21.850 lượt cử tri tham dự, tiếp nhận 1.210 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố; việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn của thành phố quan tâm. Đến nay, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND sau các cuộc giám sát và 92% ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp đã được quan tâm giải quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận sâu về nội dung 351 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, từ đó kiến nghị các giải pháp để cơ quan thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao…

      Thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của UBND thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, UBND thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại - dịch vụ tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo; thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng cao; triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2486/QĐ-TTg, ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035; địa giới hành chính được điều chỉnh, không gian đô thị được mở rộng; kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố ngày càng hiện đại, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Thu hút đầu tư có nhiều bứt phá; các dự án, công trình trọng điểm được triển khai có hiệu quả; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được triển khai sâu rộng, bảo đảm công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhân dân và doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, thành phố Thái Nguyên được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 và được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016…

Tại Kỳ họp, UBND, hai Ban HĐND, Ủy ban MTTQ thành phố trình bày 06 Báo cáo, Tờ trình và Thông báo tại Kỳ họp, đó là:

1. Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của Ủy ban MTTQ thành phố.

2. Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Thái Nguyên.

3. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên.

4. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp thứ 18 và Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5.  Báo cáo thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp và kết quả công tác của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Báo cáo thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp và kết quả công tác của Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

        Một số hình ảnh đại biểu trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Kỳ họp:

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trình bày Thông báo tại Kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Tờ trình tại Kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Tờ trình tại Kỳ họp.

Đ/c Nông Thị Hồng Khuyên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Đ/c Phan Thị Hà, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp

Cũng tại Kỳ họp, HĐND thành phố tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 02 đồng chí do chuyển công tác.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Thái Nguyên; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên; Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 18 và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, có 08 tập thể và 43 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong hoạt động và phục vụ hoạt động của HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể.

Đ/c Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phục vụ hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phục vụ hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp tổng kết HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan